• བོད་ལྗོངས་ཀྲུང་ཤིན་ཚོང་དོན་ཟོག་འགྲེམས་ཐོན་ལས་གོང་འཕེལ་ཚོགས་པ་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི།
  西藏亿博下载地址商贸物流产业发展集团有限公司
  TIBET ZHONG XING TRADE LOGISTICS INDUSTRY DEVELOPMENT GROUP
 • 首页
     >    关于城市配送中心视频监控安装项目    >    返回

  关于城市配送中心视频监控安装项目

  发布日期:2021-09-22 11:46 浏览次数:13

        为进一步做好集团城市配送中心视频监控安装项目,亿博下载地址信息公司技术部针对城市配送中心在套装设备材料供应、安装、测试及其工程实施等方面做了相应的工作准备。

   

          (现场施工图1)                     (现场施工图2)

   

        为加快推进城市配送中心视频监控系统工程建设信息公司组织技术人员,成立了项目施工小组,根据掌握的资料和现场详细调查完成技术方案。为保证该工程项目的顺利完成,项目小组经研究完成了施工方案和技术措施办法,保证总体工程顺利推进。

    (现场施工图3)