• བོད་ལྗོངས་ཀྲུང་ཤིན་ཚོང་དོན་ཟོག་འགྲེམས་ཐོན་ལས་གོང་འཕེལ་ཚོགས་པ་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི།
  西藏亿博下载地址商贸物流产业发展集团有限公司
  TIBET ZHONG XING TRADE LOGISTICS INDUSTRY DEVELOPMENT GROUP
 • 首页
     >    关于西藏亿博下载地址盐业有限公司视频监控安装项目进度情况    >    返回

  关于西藏亿博下载地址盐业有限公司视频监控安装项目进度情况

  发布日期:2021-02-02 15:55 浏览次数:22

        经过二十多天的工作,2021年1月29日西藏亿博下载地址盐业有限公司外围监控设备安装调试成功。

    

  现场施工(图1)

   

  现场施工(图2)

    

  现场施工(图3)

        通过此次项目,信息公司技术团队对视频监控的安装有了更多的实践经验,对进一步提升信息公司技术团队的实际操作能力及技术水平起到积极的作用。