• བོད་ལྗོངས་ཀྲུང་ཤིན་ཚོང་དོན་ཟོག་འགྲེམས་ཐོན་ལས་གོང་འཕེལ་ཚོགས་པ་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི།
  西藏亿博下载地址商贸物流产业发展集团有限公司
  TIBET ZHONG XING TRADE LOGISTICS INDUSTRY DEVELOPMENT GROUP
 • 首页
     >    信息化设备维护    >    返回

  信息化设备维护

  发布日期:2019-04-23 11:52 浏览次数:1162

        因物业公司一片区网络不稳定,我信息公司接到物业一片区的通知,为了尽快恢复网络正常,我公司安排技术人员第一时间赶到现场检查设备问题。

   

   

     检查现场(1)

   

        经我信息公司技术人员检查发现物业一片区的网络设备严重老化,无法正常接通网络,经与物业一片区经理沟通协调后,更换了交换机,网络恢复正常。

   检查现场(2)